Телефон: +7 727 313-18-14  |  +7 727 313-18-15  |   E-mail: apnkaz@mail.ru   |   www.apnk.kz   |   г. Алматы пр.Абылай хана, 74а, кабинет 35

БӘРЕКЕЛДІ! Төрт ұстазымыз жеңімпаз атанды // "Арқа ажары" газеті 10 ақпан 2018

Автор  UTC+00:000_K2_ПнAMUTCE_Май+0000RМайAMUTC_0C