Телефон: +7 727 262-42-07   |   +7 727 262-42-76   |   E-mail: apnkaz@mail.ru   |   www.apnk.kz   |   г. Алматы ул. Желтоксан, 185 116, 117 кабинет

Качество образования в мире и в Казахстане

 Автор: А.К. Кусаинов

Отрасль: Педагогика

ISBN978-601-06-2339-2

Год издания: 2013

Объем: 196 с.

Формат: 84х108/32

Язык: русский

Обложка: №4

Цена: 1200 тенге

 

Аннотация

 В монографии представлены результаты и анализы по определению мирового табеля качества образования и общих приоритетных направлений, реализация которых приведет к повышению качества образования. На основе выявленных шести факторов, способствующих повышению качества школьного образования, проведена оценка состояния отечественной системы образования.

 Книга предназначена для родителей, учителям, работникам системы образования, студентам и исследователям, ученым и деятелям, занимающимся образовательной политикой.

 

Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы

 

Авторы: А.Қ. Құсайынов

Саласы: педагогика

ISBN 978-601-06-2338-5

Шыққан жылы: 2013

Көлемі: 196 б.

Пішіні: 84х108/32

Мұқаба: №4

Тілі: қазақша

Бағасы: 1200 теңге

 

Аннотация

             Монографияда білім беру сапасының әлемдік табелін және білім беру сапасының артуына алып келетін жалпы басым бағыттарды анықтау жөніндегі зерттеулер мен талдаулардың нәтижелері берілген. Мектепте білім беру сапасының көтерілуін қамтамасыз етуге әсер ететін, анықталған алты фактор бойынша,отандық білім беру жүйесінің жағдайына баға берілген.

             Кітап ата-аналарға, ұстаздарға, білім беру саласы қызметкерлеріне, студенттер мен зерттеушілерге, ғалымдар мен білімберу саясатымен шұғылданатын қайраткерлерге арналған.