ҰЛТ РУХЫН ТУ ЕТКЕН

29.07.2021
Новости

        2021 жылдың шілде айында Алматы қаласының «Қазақ университеті» баспасында «Ұлт рухын ту еткен» атты кітап жарық көрді. Кітапта академик А.Қ. Құсайыновтың 70 жасқа толуына байланысты болған Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның өтуі, құттықтаулар мен БАҚ жарияланған материалдары берілген.

      Конференция аясында баспадан «Өнегелі өмір» сериясы бойынша жарық көрген Асқарбек Қабыкенұлына арналған кітаптың, «Қазақстан ғалымдарының библиографиясы» сериясы негізінде шыққан библиографиялық көрсеткіштің,  «Білім сапасын ғылыми негізде көтеру. Түркістан облысында жүргізілген экспериментке қатысушылардың мақалалар жинағы» атты кітаптардың тұсаукесері өткізілді.

        «Әлемдік білім кеңістігіндегі оқыту мен тәрбиелеудің жаңа көкжиектері» тақырыбында өткізілген конференцияға 20-ға тарта алыс және жақын шетелдерден және елімізден 300-ден аса ғалымдар мен ұстаздар қатысты. Мақала жинағы жарық көрді.

Академия ақпараты

 

       В июле 2021 года в издательстве «Қазақ университеті» города Алматы вышла книга «Ұлт рухын ту еткен». В книге представлены материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию академика А. К. Кусаинова, поздравления и публикации в СМИ.

         В рамках конференции состоялась презентация нескольких изданных трудов: книги из серии «Өнегелі өмір», посвященной Аскарбеку Кабыкеновичу; библиографического указателя на основе серии «Библиография ученых Казахстана»; книги «Білім сапасын ғылыми негізде көтеру. Түркістан облысында жүргізілген экспериментке қатысушылардың мақалалар жинағы».

         На конференции на тему «Новые горизонты обучения и воспитания в мировом образовательном пространстве» приняли участие более 300 ученых и педагогов нашей страны    и около 20 стран дальнего и ближнего зарубежья. Издан сборник статей.

Информация академии

Посмотреть на карте Алматы