Қазақстан ПҒА хабаршысы педагогика саласындағы жетекші басылымдардың бірі болып табылады. 2012 жылдан бастап ҚР БҒМ БҒСБК шешімімен педагогикалық ғылымдар бойынша негізгі нәтижелерді жариялау үшін ғылыми журналдар мен басылымдар тізбесіне енгізілді.

Журналды ҒТИ ҒО электрондық ғылыми кітапханасының платформасында орналастыру туралы шарт жасалды. Журнал импакт-факторы бар рейтингтік журналдар тізіміне енгізілген.

Журнал білім беру әдіснамасы мен теориясы, педагогика тарихы, тұлғаны тәрбиелеу және зерделеу, білім берудегі ақпараттық технологиялар, арнайы педагогика, кәсіптік білім беру, мамандардың біліктілігін арттыру, білім берудегі құзыреттілік тәсіл, білім берудің практикалық психологиясы, ересектерге білім беру, барлық деңгейдегі білім беру жүйелерін басқару және т. б. салалардағы теориялық және қолданбалы проблемалардың кең спектрі бойынша мақалаларды жариялайды.

Вестник веб-сайтына кіріңіз
Мақала пішіміне
қойылатын талаптар
Жүктеп алу

Ескерту

Материалдарды жіберуге болады

050000, Алматы қ., Төле би к-сі, 155, 401 кабинет, "ҚПҒА Жаршысы" журналының редакциялық алқасы мекенжайы бойынша поштамен (тапсырысты хатпен немесе бандерольмен); § электрондық поштамен (e-mail): apnkaz@mail.ru

Анықтама телефондары: 8 (727) 221-25-95, +7 (727) 378-46-57 (журнал хабаршысы)

Ескерту. Авторлық түпнұсқаны пошта арқылы басып шығару кезінде материалдың электрондық нұсқасын ақпаратты магниттік тасымалдағышта (CD-диск және т.б.) ұсыну қажет.

Журналда жариялау құны- Бет үшін 1200 (бір мың) теңге.

Ғылыми дәрежесі жоқ авторлардың мақалалары арнайы рецензиялаудан кейін жарияланады (арнайы рецензенттің қызметі – 1 000 теңге).

Журналды авторларға пошта арқылы жіберу қарастырылған – 800 теңге.

Төлеуге арналған банктік деректемелер:

"Педагогика ғылымдары академиясы" қоғамдық бірлестігі

ЖСК KZ138560000000419866

"Банк Центр Кредит"АҚ

БСК KCJBKZKX

КБЕ 18

БСН 040340015818

СТН 600700537343

ТТК 859


+7 (727) 221-25-95,
+7 (727) 378-46-57